Menü

Hozzájáruló nyilatkozat hírlevél küldéséhez

Hozzájáruló nyilatkozat hírlevél küldéshez

Alulírott, mint felhasználó jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy az Webshop Consulting Kft. (székhely:2040 Budaörs Meredek u. 6; adószám:25414620-1-13;) mint adatkezelő az 3. pontban meghatározott személyes adataimat  az Infotv. 5. § (1) bekezdésével és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésével összhangba kezelje.

 1. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 1. A hírlevél küldéssel adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra  kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 1. A hírlevél küldéssel l kapcsolatos kezelt személyes adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám
 2. Az adatkezelés célja: Az okosanya.hu webáruház hírlevél formájában értesíti a hírlevélre feliratkozókat a webáruházzal kapcsolatos aktualitásról.  
 3. Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek:

        Adatkezelő neve: Barta Szilvia

        Adatfeldolgozó neve: Barta Szilvia

       

Hírlevél küldéssel összefüggő adatfeldolgozás:

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: ShopRenter.hu Kft

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.;

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: 06/1 234 5012

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: info@shoprenter.hu

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a hírlevelek kiküldésében, ennek érdekében a hírlevélre feliratkozok nevét és email címét a hírlevélküldéshez szükséges mértékben kezelheti, az Érintett hírlevél leiratkozási vagy törlésre való kéréséig.

 

 1. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adatokat az érintett adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatja.
 2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:

A Felhasználót a személyes adatainak kezelése során az alábbi jogok illetik meg:

 • A tájékoztatáshoz való jog;
 • A helyesbítéshez való jog;
 • A törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Az adathordozhatósághoz való jog;
 • A tiltakozáshoz való jog;
 • A zároláshoz való jog;

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül tájékoztatást ad, a Felhasználó részére a kérelemben megjelölt adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire.
Az adatkezelőnek a személyes adatot törölni kell, ha:

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36/1/391-1400; telefax: +36/1/391-1410) elrendelte.

 

 1. Hozzájárulás visszavonása

A hírlevél alján lehetőséget biztosítunk a hírlevélről való leiratkozásra, illetve az alábbi elérhetőségek valamelyikén tudja jelezni számunkra a hírlevélről való leíratkozást

 

Email cím:info@okosanya.hu

Postázási cím:2040 Budaörs, Meredek u. 6

Telefon: 20/ 2776 222

Keresés